Üksi elavatele pensionäridele makstakse toetust

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Fotol on raja ja arvuti.
Foto: Pixabay

Sotsiaalkindlustusamet maksab oktoobris üksi elavatele pensionäridele 200 eurot toetust.

Üksi elava pensionäri toetust makstakse kord aastas.

2023. aastal saavad toetust pensionärid:

  • kelle pension on alla 720 euro
  • kes elavad üksi.

Õigus üksi elava pensionäri toetusele on ka:

  • eestkostjatel
  • eestkostetavatel  
  • hooldekodude elanikel.

Sotsiaalkindlustusametile ei pea taotlust esitama. 

Sotsiaalkindlustusamet leiab ise nende inimeste andmed, 
kellel on toetusele õigus.

Kui pensionär saab pensionit mitmest riigist,
peab ta sotsiaalkindlustusametile saatma oma pangakonto väljavõtte
või muu dokumendi,
mis näitab teisest riigist saadava pensioni suurust.

Küsimuste korral võta ühendust sotsiaalkindlustusametiga: 

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top