Käimas olevad projektid

Arusaamise Agentuur tiim loob, õpetab ja tutvustab lihtsat keelt.

Projekt "Arusaamise Agentuuri arendamine"

Voor: NULA inkubaatori starditoetus

Projekti aeg: 1. jaanuar 2023 kuni 30. juuni 2024

Toetuse suurus: 24 992 eurot ja 90 senti

Toetaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali logo

Tahame edendada: 

 • ligipääsetavust
 • lihtsa keele tuntust ja kasutamist
 • lisavajadustega inimeste kaasamist ühiskonda
 • lisavajadustega inimeste iseseisvust
 • Arusaamise Agentuuri kui sotsiaalset ettevõtet

Eesmärke saavutame:

 • luues lihtsas keeles sisu
 • koolitamisega
 • lihtsa keele ja ligipääsetavuse tutvustamisega
 • meeskonna arendamisega

Projekti oodatavad tulemused:

 • kasvab agentuuri tuntus ja mõju lihtsa keele loojana
 • viime lihtsas keeles tekstid laiema avalikkuseni
 • agentuuril on koolitatud tiim
 • aitame ettevõtetel täita
 • ligipääsetavuse direktiivi nõudeid
 • Arusaamise Agentuur on toimiv sotsiaalne ettevõte 
Scroll to Top