Mida tähendab Schengeni ala?

Mida tähendab Schengeni ala?

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Pildil on vanemad inimesed reisil.
Foto: Pixabay

Uudiseid lugedes puutume sageli kokku Euroopa Liidu teemadega.

Nende uudiste mõistmiseks,
tuleb teada,
mida tähendab Euroopa Liit.

Lugude sarjas saame teada,
kuidas Euroopa Liit toimib.

Sel korral uurime,
mida tähendab Schengeni ala.

Euroopa Liitu kuulub 27 Euroopa riiki.
Ka Eesti kuulub Euroopa Liitu.

Euroopa Liidu eesmärk on teha koostööd. 
Koostööd teevad Euroopa Liidu riigid.  

Tavaliselt peab ühest riigist teise reisides esitama mitmeid lubasid ja dokumente.
Euroopa Liit moodustas Schengeni ala,
et alasse kuuluvate riikide kodanikel oleks lihtsam reisida.

Schengeni ala riikide kodanikud saavad minna ühest riigist teise lihtsamalt.

Tänu Schengeni alale on inimestel nüüd lihtsam puhata ja käia tööreisidel. 

Schengeni ala moodustati 1985. aastal.

Schengeni alasse kuuluvad riigid on:

 • Austria
 • Belgia
 • Horvaatia
 • Tšehhi
 • Taani
 • Eesti
 • Soome
 • Prantsusmaa
 • Saksamaa
 • Kreeka
 • Ungari
 • Itaalia
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Malta
 • Madalmaad
 • PoolaPortugal
 • Slovakkia
 • SloveeniaHispaania
 • Rootsi

Schengeni alasse kuulub veel 4 riiki,
mis ei kuulu Euroopa Liitu:

 • Island
 • Liechtenstein
 • Norra
 • Šveits

Inimesed saavad kõikide nende riikide vahel
vabalt reisida.

Rohkem infot Euroopa Komisjoni kodulehel.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top