Fotod ja video: Pärnus avati autistidele mõeldud maja

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!

27. juulil tutvustas aktsiaselts Hoolekandeteenused
Pärnus valminud maja,
mis on mõeldud autistidele,
kes vajavad hoolt nii päeval kui öösel.

Nüüd saavad kogukonda kolida viimased psüühilise erivajadusega inimesed,
kes elasid vana tüüpi erihooldekodus. 

Elumaja hoovi ehitati ka väike töömaja.

Autistidele on oluline asukoha ja tegevuse seos.

Eraldi asuvas töömajas käimine
annab võimaluse luua täiskasvanule tavaline igapäevane rütm.

Hoolekandeteenuseid on uuendatud juba 16 aastat.

Viimasena suletakse 31. juulil Võisiku Kodu.

Võisikul oli suur erihoolekandekodu,
kus elas kunagi üle 400 psüühilise erivajadusega inimese.

Erivajadustega inimestele kodude ehitamine aitab parandada erihoolekande olukorda. 

Erihoolekandeteenused on mõeldud inimestele, 
kes vajavad igapäevases elus oma vaimse tervise tõttu:

 • juhendamist
 • nõustamist
 • abi ja
 • järelevalvet.

Esimesed perekülad valmisid 2012. aastal. 
Esimene kortermaja valmis 2018. aastal.

Alates 2010. aastast on suletud 17 suurt vana tüüpi hoolekandeasutust.

Kogukondadesse ehitati:

 • 60 peremaja
 • 28 kortermaja 
 • 7 eramut 
 • lisaks osteti 79 korterit. 

Uue kodu kogukonnas sai üle 1500 psüühilise erivajadusega inimese.

Uute majade valmimist toetasid rahaga:

 • Euroopa Regionaalarengu Fond 
 • Sotsiaalministeerium ja
 • aktsiaselts Hoolekandeteenused.

Rohkem infot leiab Hoolekandeteenuste kodulehelt.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top