Hoiame eesti keelt

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Emakeelepäev (1200 × 630 px). Kujundas Katrin Jõgisaar
Eesti keelt räägib maailmas miljon inimest. Kujundas Katrin Jõgisaar

Täna on emakeelepäev.

Emakeelepäeval tähistatakse ka Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeva.

Kristjan Jaak Peterson oli üks esimesi eestikeelseid kirjanikke.

Arusaamise Agentuur hoiab eesti keelt lihtsa ja selgena.

Keele eesmärk on anda edasi sõnumeid.

Kõik inimesed väärivad arusaamist.

Lihtne ja selge keel annab edasi arusaadavaid sõnumeid.

Hoidkem emakeelt!

Palju õnne meile kõigile!

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top