Tegevust alustas uus uudistekanal lihtsaskeeles.ee

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!

Sotsiaalne ettevõte Arusaamise Agentuur käivitas uue meediakanali lihtsaskeeles.ee,
mis pakub uudiseid ja teavet lihtsas keeles. 

Lihtsas keeles uudiseid on Eesti meediamaastikule väga vaja,
kuna need loovad võrdsemaid võimalusi,
suurendavad ligipääsetavust infole ja
vähendavad tekstide valesti mõistmist.

Lihtne keel aitab luua vastutustundlikku ajakirjandust,
kus igapäevauudised on kättesaadavad kõigile.

Lihtne keel on lihtsustatud keel,
mis aitab infot lugejateni viia,
olenemata nende lugemisoskusest või tervislikust olukorrast.

Lihtsa keele puhul võib kasutada lugemist lihtsustavat kujundust.

Arusaamise Agentuuri juht Jürgen Kask selgitab,
et lihtsas keeles uudiseid lugedes
ei pea muretsema,
kas sisu on arusaadav.

Lihtsas keeles välditakse pikki ja keerulisi lauseid,
uusi mõisteid selgitatakse jooksvalt teksti sees või lõpus.
“Meile on väga oluline, et inimesed,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega,
suudaksid maailma asjadega kursis olla.

Lihtne keel võimaldab neil olla iseseisvam,
kuna uudiste mõistmiseks pole vaja abi paluda,”
lisab Jürgen Kask.

FOTO: Arusaamise Agentuuri juht Jürgen Kask
Jürgen Kask
FOTO: Arusaamise Agentuuri koolitaja ja lihtsaskeeles.ee veebi toimetaja Katrin Jõgisaar
Katrin Jõgisaar

“Raskused lugemise või arusaamisega pole haruldased.

Ma olen kindel,
et me kõik oleme kogenud olukordi,
kus mõni oluline tekst jääb lugemata või mõistmata,
kuna see on liiga keeruline.

Lugemine võib olla keeruline
juba ainuüksi stressi või väsimuse tõttu.

Ametlikelt tekstidelt lausa eeldatakse keerukust, kuigi tegelikult peaksime me eeldama arusaadavust.

Just arusaadavust soovib agentuur
lihtsaskeeles.ee lugejatele pakkuda,” selgitab kanali peatoimetaja Katrin Jõgisaar.

Kes saavad lihtsast keelest kasu?

Kuigi lihtsa keele loomisel on seni arvestatatud intellektipuudega inimeste vajadustega,
on selline keelekasutus suureks abiks ka paljudele teistele. 

Lihtsas keeles uudistest saavad kasu:

  • eakad ja lapsed
  • lugemisraskustega ja tähelepanuhäirega inimesed
  • erialateadmisteta inimesed
  • vähese keeleoskusega inimesed (nii emakeelena rääkijad kui muukeelsed keeleõppijad)
  • vähese lugemusega inimesed
  • keerulises vaimses seisundis inimesed
  • väsinud, kiirustavad, stressis inimesed
  • intellektipuudega ja psüühikahäiretega inimesed
  • arusaamist mõjutavate ravimite kasutajad
  • kõik inimesed, kes ei taha keerulist teksti lugeda

Millega tegeleb Arusaamise Agentuur?

MTÜ Arusaamise Agentuur loodi 2022. aastal.

Samal aastal pälvis agentuur NULA starditoetuse.
NULA inkubaator aitab ellu väärt ühiskondlikke algatusi.
Starditoetust annab välja sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

Arusaamise Agentuur tegeleb lihtsas keeles sisuloomega ja koolitamisega.

Kogemus, et lihtsas keeles sisuloome on vajalik palju enamatele,
kui esimese hooga arvaks,
on teinud sellest agentuuri südameasja ning missiooni.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top