Tallinnas on tulemas enese-esindajate konverents

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Tallinnas toimub 20.-22. septembril
intellektipuudega inimeste õiguste konverents “Hear our Voices!” (Kuula meie häält!).

Üritust korraldavad:

  • Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit (EVPIT) ja
  • European Platform of Self-Advocates (EPSA)
Konverents on mõeldud:
  • intellektipuudega iseenda õigusi kaitsvatele enese-esindajatele
  • ja intellektipuudega inimeste õiguste eest seisvatele organisatsioonidele.
Tallinnas kohtub üle 100 enese-esindaja.
Arutatakse ja jagatakse kogemusi intellektipuudega inimeste õiguste teemal.
 
Konverents toimub Tallinnas, Olümpia hotellis. 
Konverentsil osalemine on tasuta.

Rohkem infot vaimukad.ee
FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Scroll to Top