Pärnus avatakse näitus, mis tutvustab nukkusid

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Näituse plakat

Alates 28. septembrist saab Pärnu muuseumis
vaadata rändnäitust „Teatrinukkude võlumaailm“. 
Näitust korraldab Tallinnas asuv Nukuteatrimuuseum.

Näitus tutvustab nukuteatri ajalugu.
Vaatamiseks on üle 200 teatrinuku.

Külastajad saavad teada,
kuidas tehakse teatrietendusi.

Näitust aitab tutvustada Iti Niinemets,
kes on
Nukuteatrimuuseumi juhataja.

Iti Niinemetsa sõnul nukuteater tuhandeid aastaid vana komme.
Lastele on nukuteatrit tehtud ainult viimase saja aasta jooksul. 
Varem tehti nukuteatrit täiskasvanutele.

Näitus „Teatrinukkude võlumaailm“ on alates märtsist rännanud mööda Eestit. 

Pärnu muuseumis on näitus avatud 28. septembrist kuni 7. jaanuarini. 

Lisainfo Pärnu muuseumi kodulehelt.
Vaata ka Nukuteatrimuuseumi kodulehte.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top