Õiguskantsler kutsus kokku uue puuetega inimeste nõukoja

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!

25. mail moodustas õiguskantsler Ülle Madise
uue puuetega inimeste nõukoja. 

Nõukoja liikmed annavad õiguskantslerile nõu, 
kuidas parandada puuetega inimeste olukorda
ning kaitsta nende õiguseid. 

Nõukoja esimene koosolek toimub septembris.

Puuetega inimeste nõukoda kutsuti kokku teist korda.
Esimene nõukoda tegutses aastatel 2019-2023.

Kes kuuluvad puuetega inimeste nõukotta?

Nõukoja liikmeteks on:

 • tegusad puuetega inimesed
 • puuetega inimeste organisatsioonide esindajad

Nõukoja liikmeteks valiti 28 inimest erinevatelt elualadelt üle Eesti.

Nõukoja liikmed valiti konkursi abil neljaks aastaks.

Seekord on nõukojas palju:

 • vaimse tervisega tegelejaid  
 • vaimupuudega ja psüühilise erivajadusega inimeste eest seisjaid

Puuetega inimeste nõukoja liikmed:

 • Mare Abner
 • Tatjana Filippova
 • Karl Hammerberg
 • Jüri Jaanson
 • Meelis Joost
 • Katrin Jõgisaar
 • Teet Kallaste
 • Heidi Kask
 • Signe Keerd
 • Ain Klaassen
 • Maarja Krais-Leosk
 • Indrek Linnuste
 • Kadi Lukanenok
 • Valev Mägi
 • Tiina Möll
 • Kristi Peegel
 • Agne Raudmees
 • Karl Erik Saks
 • Teresa Sale
 • Sülvi Sarapuu
 • Seidi Soini
 • Rasmus Taavet
 • Ulvi Tammer-Jäätes
 • Miret Tuur
 • Külli Urb
 • Villu Urban
 • Daisy Utsar
 • Silvia Viidik
Arusaamise Agentuuri esindab nõukojas Katrin Jõgisaar.

Millega tegeleb õiguskantsler?

Õiguskantsler on ametisik, kes: 

 • jälgib, et ametiasutused ei rikuks inimeste õiguseid
 • jälgib seaduste, määruste ja aktide loomist
 • kaitseb laste ja noorte õiguseid
 • kaitseb puuetega inimeste õiguseid ja vabadusi
 • kontrollib tingimusi vanglates 
 • kontrollib tingimusi vaimse tervisega tegelevates haiglates
 • kontrollib tingimusi erihoolekandega tegelevates asutustes
 • tegeleb inimõigustega
 • tegeleb ebavõrdse kohtlemise juhtumitega
Praegu on õiguskantsleriks Ülle Madise.

Kui tahad teada,
millega õiguskantsler tegeleb,
loe õiguskantsleri kodulehte. 
 
FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top