Milliseid keeli räägitakse Euroopa Liidus?

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

FOTO Euroopa Liidu lipp (1200 × 630 px). ALLIKAS Pixabay
Euroopa Liidu lipp
ALLIKAS: Pixabay

Igas Euroopa Liidu riigis
räägivad inimesed oma keelt.

Euroopa Liit kaitseb inimeste õigust
rääkida oma keeles.

Seepärast on kõik Euroopa Liidu
olulised dokumendid ja teave
olemas tema liikmesriikide keeltes:

 • bulgaaria keeles
 • horvaadi keeles
 • tšehhi keeles
 • taani keeles
 • hollandi keeles
 • inglise keeles
 • eesti keeles
 • soome keeles
 • prantsuse keeles
 • saksa keeles
 • kreeka keeles
 • ungari keeles
 • iiri keeles
 • itaalia keeles
 • läti keeles
 • leedu keeles
 • malta keeles
 • poola keeles
 • portugali keeles
 • rumeenia keeles
 • slovaki keeles
 • sloveeni keeles
 • hispaania keeles
 • rootsi keeles

Nii saavad kõik inimesed Euroopa Liidus
olulisest teabest aru.

Teabest, mis on omas keeles,
on lihtsam aru saada.

Kasutatud materjalid.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top