Mida teha, kui töövõimekaart kaob?

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Pildil on tõõvõimekaart

Seekord uurime,
miks on töövõimekaarti vaja.
Mida teha, kui kaart kaob?

Kui sinu töövõime on osaline või puudub,
saadab töötukassa sulle töövõimekaardi. 

Töövõimekaardil on kirjas sinu töövõime.
Kaart kehtib koos ID-kaardi või passiga.

Kaart annab mitmeid soodustusi.
Soodustused leiad siit.

Kaart saadetakse sulle postiga
kahe nädala jooksul
pärast töövõime hindamist.

Kui su kaart kaob, läheb katki või varastatakse,
siis pead taotlema uut kaarti
töötukassa esinduses või
kirjutades kaart@tootukassa.ee.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top