Kust leiab infot viipekeeles?

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Viipekeelt kasutavad inimesed, kes ei kuule.
Viipekeeles kõnelejad suhtlevad käemärkide abil.
Foto: Pixabay

Viipekeelt kasutavad peamiselt inimesed,
kes ei kuule. 

Inimesed, kes ei kuule, 
on kurdid.

Viipekeeles kõnelejad suhtlevad käemärkide abil.

Viipekeelseid uudiseid leiab näiteks 

 Viipekeele selgitusi leiab:

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top