2025. aastal muutuvad puudetoetused

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Fotol on ratastool.
Foto: Pixabay

2025. aastal annab riik rohkem toetust sügava puudega täiskasvanutele ja lastele.

Kuidas muutuvad toetused?

Alates 2025. aastast:

  • sügava puudega täiskasvanu toetus on 100 eurot kuus
  • sügava puudega lapse toetus on 270 eurot kuus

Sügav puue on inimesel,
kellel on väga raske igapäevaseid asju teha
või teistega koos olla.

Puudetoetus on raha, 
mida riik annab inimestele, 
kellel on puue.

Kuidas muutub abivahendite taotlemine?

Veel annab riik raha,
et inimesed saaksid kiiremini ja lihtsamalt abivahendeid.

Tööealised inimesed saavad taotleda soodustusega abivahendeid 
ilma puude või töövõime langust määramata.

Abivahendid on asjad,
mis aitavad inimestel tegutseda.

Näiteks ratastool aitab liikuda, 
kui ei saa kõndida.

Tööealised on inimesed,
kes on vähemalt 16 aastat vanad,
aga pole veel pensionil.

Kust tuleb raha?

Raha võetakse riigieelarvest.

Riigieelarve on kokkulepe,
kuidas riik oma raha jagab ja kasutab.

Miks on vaja suurendada toetuseid?

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütles,
et puuetega inimestel on sageli väga vähe raha
.

Ligi pooled puuetega inimestest elavad vaeselt.
Seega riik peab neid rohkem aitama.

Sotsiaalkaitseminister on Eesti valitsuse liige.
Ta teeb otsuseid,
kuidas aidata inimesi,
kes vajavad abi.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top